Tävling

Tävlingsregler

Grinden till banan stängs kl 22:00. Fram till kl 23:00 kan depåchefen kontaktas. Mellan kl 23:00-06:00 är det förbjudet att köra i depån, överträdelse beivras.


  • Alltid gångfart i depån.
  • Servicebilen ska parkeras i mittersta delen av depån bakom tävlingsbilen.
  • Stora bussar (över 8 meter) parkeras mot kohagen med tävlingsbilen framför.
  • Mindre bussar parkeras mot publikvallen med tävlingsbilen bredvid.
  • Camping i depån är förbjuden. Camping hänvisas till campingområdet.
  • Pressening och oljeuppsamlare ska finnas under tävlingsbilen.
  • Vid delad bil och runner up final finns en pressening tillgänlig.
  • Svetsning och grillning sker enbart på svetsplattan.
  • Hundar ska hållas under uppsikt och kopplade.
  • Tänk på miljön och ta med skräp och eventuellt skrot med hem.
Reglerna är till för att följas!
Hoppas att nu alla får en trevlig folkracedag på Riparing!

Tävlingsdatum

11 september 2021 Inbjudan

Resultatlistor

Tävling --/-- - 2021