Tävling

Tävlingsregler

Grinden till banan stängs kl 22:00. Fram till kl 23:00 kan depåchefen kontaktas. Mellan kl 23:00-06:00 är det förbjudet att köra i depån, överträdelse beivras.


  • Alltid gångfart i depån.
  • Servicebilen ska parkeras i mittersta delen av depån bakom tävlingsbilen.
  • Stora bussar (över 8 meter) parkeras mot kohagen med tävlingsbilen framför.
  • Mindre bussar parkeras mot publikvallen med tävlingsbilen bredvid.
  • Camping i depån är förbjuden. Camping hänvisas till campingområdet.
  • Pressening och oljeuppsamlare ska finnas under tävlingsbilen.
  • Vid delad bil och runner up final finns en pressening tillgänlig.
  • Svetsning och grillning sker enbart på svetsplattan.
  • Hundar ska hållas under uppsikt och kopplade.
  • Tänk på miljön och ta med skräp och eventuellt skrot med hem.
Reglerna är till för att följas!
Hoppas att nu alla får en trevlig folkracedag på Riparing!

Tävlingsdatum